KUCHARZ

1,00 zł

umowa zlecenie


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami.
- przestrzegane norm i obowiązujących przepisów
- przestrzeganie norm i standardów HCCP
- prawidłowe magazynowanie żywności, dbanie o sprzęt
- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy


Wymagania

- aktulanych badań sanitarno- epidemiologicznych

- dobra organizacja pracy własnej

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza przy produkcji masowej.


Oferujemy

Oferujemy:

-Stabilne warunki pracy (umowa o pracę)

- możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności

- możliwośc przystąpienia do prywatnej opieki medycznej (bezpłatnie), karta multisport


Klauzule informacyjne

Klauzula dla kandydataW dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Po zapoznaniu się z klauzulą, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iwonickiej 37 moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji.W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Klauzula RODOKto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iwonickiej 37Jak można się z nami skontaktować?

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Surowym możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@maczfit.pl

Z działem HR można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: aneta.maj@maczfit.plJaka jest podstawna prawna i cel przetwarzania moich danych osobowych?

1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1–3 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

2. Inne podane dane osobowe przez kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

3. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

4. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3,4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania danej rekrutacji (6 miesięcy), a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.Jakie przysługują mi prawa?

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich wglądu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli kandydat uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest powiadomić osobę, której dane dotyczą przed wszczęciem procedury i pozyskać od niej dobrowolną zgodę.

Ważne do: 2020.10.31, wyświetleń: 1311

nr ogłoszenia: 2590